Zapraszamy do współpracy nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych wszystkich etapów edukacyjnych. W sieci dzielimy się wiedzą i doświadczeniem związanymi z pracą nauczyciela, w szczególności w zakresie nauczanych przez nas przedmiotów. Znajdziemy tu informacje dotyczące prawa oświatowego, pracy z uczniem zdolnym, narzędzi i ciekawostek metodycznych, konkursów przedmiotowych... Jesteśmy otwarci na Państwa oczekiwania i pomysły. Zapraszamy.