Czas na programowanie!

Tak więc zapraszamy do poznawania sposobów programowania i środowisk, mając na względzie będziemy zachęcać uczniów do rozwoju w tym kierunku. 

Co tu będziemy robić:

  • Sieć ta gromadzi nauczycieli zainteresowanych roziwjaniem u uczniów umiejętności algorymticznego myślenia i programowania.
  • Sieć ta będzie miejscem gdzie mamy nadzieje, nauczyciele znajdą materiały, informacje które spożytkują na zajęciach w szkole.
  • Sieć ta to przedewszystkich Wy - drodzy nauczyciele i wasze dyskuje, pytania, potrzeby.
  • Sieć ta to próba pomocy przez SOD dla nauczycieli angażujących się w szeroko rozumiane "kodowanie". Pomagać będą doradcy metodyczni SOD: Jacek Turlejski, Maciej Wiłun i konsultat Paweł Guzikowski

Zapraszamy ponieważ..

logo-uczymy-programowa