Sieć współpracy i samokształcenia kadry kierowniczej częstochowskich szkół i placówek służąca promowaniu i analizie dobrych praktyk, wymianie doświadczeń, tworzeniu nowych rozwiązań i poszerzaniu kompetencji uczestników. 

Koordynatorem jest Alicja Małasiewicz - konsultant SOD.
Zapraszam do udziału.