Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego do współtworzenia materiałów, dzielenia się sprawdzonymi rozwiązaniami, praktykami.


Pracujemy razem łącząc spotkania na formach szkoleniowych prowadzonych przez Panią Barbarę Buczkowską-Staniec - doradczynię metodyczną SOD z pracą zdalną przez tą platformę. Aby uczestniczyć w tej formie współpracy zapraszamy do założenia konta - więcej informacji udzieli osoba koordynująca czyli Pani Barbara - b.buczkowska@sod.edu.pl.

Tak więc zapraszamy do poznawania sposobów wykorzystania tablicy interaktywnej, tabletu, smartfona w sposób edukacyjny.

Co tu będziemy robić:

  • Sieć ta gromadzi nauczycieli zainteresowanych roziwjaniem umiejętności pracy z zasobami pod kątem narzędzi interaktywnych
  • Sieć ta będzie miejscem gdzie mamy nadzieje, nauczyciele znajdą materiały, informacje które spożytkują na zajęciach w szkole.
  • Sieć ta to przedewszystkim Wy - drodzy nauczyciele i wasze dyskusje, pytania, potrzeby.
  • Pomagać będą doradcy metodyczni SOD: Jacek Turlejski i konsultat Paweł Guzikowski

Zapraszamy do współtworzenia tego działania

Zapraszamy do współpracy nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych wszystkich etapów edukacyjnych. W sieci dzielimy się wiedzą i doświadczeniem związanymi z pracą nauczyciela, w szczególności w zakresie nauczanych przez nas przedmiotów. Znajdziemy tu informacje dotyczące prawa oświatowego, pracy z uczniem zdolnym, narzędzi i ciekawostek metodycznych, konkursów przedmiotowych... Jesteśmy otwarci na Państwa oczekiwania i pomysły. Zapraszamy.

Celem naszej sieci jest wzajemne wspomaganie naszego polonistycznego warsztatu i podejmowanie wspólnych działań działania. Tu znajdziemy miejsce, by porozmawiać o aktualnych problemach naszej pracy, dowiedzieć się o zmianach i nowościach, wymyślić nowe rozwiązania, skorzystać z nowych technologii, zainspirować innymi swoimi pomysłami, skorzystać z niestandardowych rozwiązań. Tu poinformujemy o naszych wydarzeniach, które organizujemy w szkołach i pochwalimy się sukcesami naszych uczniów. Tu także znajdziemy materiały ze szkoleń i konferencji.

Zapraszam.

Koordynator: Józef Żmudziński

Serwis zawierający informacje przydatne uczniom w wyborze szkoły i zawodu.

Sieć - Wokół przyszłości zawodowej uczniów jest formą pracy koordynatorów doradztwa edukacyjno-zawodowego w częstochowskich szkołach. 

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

Sieć współpracy i samokształcenia kadry kierowniczej częstochowskich szkół i placówek służąca promowaniu i analizie dobrych praktyk, wymianie doświadczeń, tworzeniu nowych rozwiązań i poszerzaniu kompetencji uczestników. 

Koordynatorem jest Alicja Małasiewicz - konsultant SOD.
Zapraszam do udziału.

Wirtualne miejsce pracy i spotkań doradców SOD.